Софийски военен съд
Наказателно-частно
No 338 / 2008
Определение №338/2008г.
Определение
06-10-2008

          Днес на 19.09.2008 година в град София, Съдебна палата, Софийския военен съд в закрито съдебно заседание в състав:

                                         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:полковник ПЛАМЕН ПАВЛОВ

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  1.кап.Григор Григоров

2.кап.Венелина Чернокожева

при секретар А.Соколова, разгледа ЧНД № 338/2008 година по описа на СВС, докладвано от председателя, по повод чл.309, ал.3 НПК.

……………………………………………………………………………..

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ наложения запор върху лек автомобил  ХХХХХ с ДК № ХХХХХХ, собственост на И. Д. Х. от град ХХХХХ.

Копие от настоящото определение да се изпрати  на СВОП и И. Д. Х. от град ХХХХХХ.

Копие от настоящото определение след влизането му в сила да се изпрати на държавен съдебен изпълнител В.Благоева за сведение.

Определението подлежи на жалба и протест в 7-дневен срок пред Военно-Апелативен съд.

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВЕ:   1. /п/

2. /п/

                                                       

                                                        СЕКРЕТАР:/п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg