Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 171 / 2007
Присъда №171/19.03.2008 г.
Присъда
06-10-2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Днес на 19.03.2008 година, в град София, Съдебна палата, партер, зала № 4,  в открито съдебно заседание, Софийският военен съд в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: подполковник Ванко Ангелов

ЧЛЕНОВЕ:     1. к-н Димчо Иванов Караиванов

                      2. ст.л-т Петър Димитров Трайков

при секретар Соколова и с участието на майор Владимиров – прокурор при СВОП, разгледа НОХД № 171/2007 г., по описа на СВС, образувано по обвинителен акт срещу старши полицай от ХХХХХХХХ – И.К.И. за престъпление по чл. 210 ал. 1 точка 1 вр.чл. 209 ал. 1 от НК.

На основание чл. 301, чл. 303 и чл. 305 от НПК съдът

П Р И С Ъ Д И :

Признава подсъдимия старши полицай от ХХХХХХ – И.К.И., роден на ХХХХХХХ, живущ в ХХХХХХХ, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, вдовец, неосъждан, ЕГН ХХХХХХХХХ.

за ВИНОВЕН в това, че

на неустановена дата в края на месец октомври 2006 г., в град София в района на паркинг „Народно събрание-2”, в качеството си на длъжностно лице - старши полицай от ХХХХХХ, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал у К.А.А. от град София заблуждение – че имал познати лица от системата на МВР, каквито в действителност нямал, които щели да съдействат за назначаването на дъщеря й А.П.А. – С. да започне работа в МВР, и с това й причинил имотна вреда, в размер на 700 (седемстотин) лева, поради което и на основание чл. 210 ал. 1 точка 1 вр.чл. 209 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го ОСЪЖДА  на 6 (шест) месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 66 ал. 1, от НК, отлага изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 (три) години.

Осъжда подсъдимия И.К.И. да заплати на гражданския ищец К.А.А. сумата от 700.00 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деянието до пълното й плащане за обезщетение на имуществените й вреди, в резултат на престъплението.

На основание чл.189 от НПК осъжда подсъдимия да заплати в полза на държавата 4 % държавна такса по уважения иск, а именно минималната такса от 50 (петдесет) лева.

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана в 15-дневен срок пред Военно апелативен съд  на град София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

ЧЛЕНОВЕ: 1. (п)

         2. (п)

Присъдата е влязла в сила на 04.04.2008 г.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg