Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No СП100 / 2007
Присъда № СП100/2007г.
Присъда
06-10-2008

           Днес на 30.04.2008 година Софийския военен съд в град София в открито съдебно заседание, при закрити врати, при секретар А. Соколова и с участието на Софийския военен прокурор к-н Пенев,  по НОХД № СП 100/2007 година, в състав :

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Пламен Павлов

докладвано от полковник Пламен Павлов против подп. Н. Г. М. от ХХХХ, на основание чл. 301 и чл.303 от НПК

П   Р   И   С   Ъ   Д   И  :

          ПРИЗНАВА  ПОДСЪДИМИЯ  подполковник Н. Г. М. от ХХХХХ,  роден  на  ХХХХХ  в ХХХХХ,  жител и живущ в ХХХХХ, българин,български  гражданин, с висше образование, разведен, неосъждан, ЕГН ХХХХХХХХХ.        

          ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА,ЧЕ:

На 19.06.2007г. в град София не изпълнил  заповед на началника си – бригаден генерал С.П.Т. да положи изпит по обща физическа подготовка, като извършил деянието по демонстративен начин и по арогантен и циничен начин  изразил отказа си да изпълни заповедта.  Ето защо и на основание чл. 372 ал.2 вр.ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода.  На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода”  ЗА СРОК от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

  ПРИЗНАВА подполковник Н.Г.М. за невиновен и ГО ОПРАВДАВА по обвинението деянието да е извършено при условията на продължавано престъпление – чл.26 ал.1 от НК.

  С обвинителния акт е внесено обвинение за престъпление по чл.378 ал.2 вр.ал.1 от НК. Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а от НК, поради което ОСВОБОЖДАВА подсъдимия М. от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

На основание чл.23 ал.3. НК присъединява изцяло наказанието „ГЛОБА” в размер на 500 лева към най-тежкото наказание – това в размер на 1/година / и шест месеца лишаване от свобода.

ОСЪЖДА подсъдимия да ЗАПЛАТИ на бригаден генерал С.П. Т. 5 000.00 /пет хиляди/ лева  за претърпените от него неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата, както и на държавата 4% върху уважения граждански иск в размер на 200.00 /двеста/ лева.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ и ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск за разликата  до 10 000.00 /десет хиляди/ лева, като необоснован и недоказан.   

  Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред ВАпС-София в 15-дневен срок от днес.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Присъдата е обжалвана пред ВАпС.

Военно-Апелативен съд с Решение № СП 83/21.07.2008г. отменява присъда № СП 100/30.04.2008г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда. 

В сила на 21.07.2008г.

Нов № СП 92/2008г.      

                                                                                        

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg