Софийски военен съд
Наказателно-административно
No 6 / 2008
Решение №6/19.06.2008г.
Присъда
06-10-2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Днес, 19.06.2008 година, СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД, в гр. София, Съдебната палата, в открито съдебно заседание, в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. СТЕФАН  ИЛИЕВ

при секретар Анелия Соколова, с участието на прокурора от СВОП майор Георгиев, след като разгледа АНД № 6/2008 година. по описа на СВС образувано срещу младши полицай Ж.Д.Д. от ХХХХХХ, предаден на съд за престъпление по чл.131, ал.1 т.2 НК,

На основание чл.378, ал.4, т.1 НПК, съдът

Р Е Ш И :

Признава обвиняемия Ж. Д. Д. младши полицай от ХХХХ, роден на ХХХХХ в град ХХХХХ, живущ в ХХХХХХ, българин, българско гражданство, със средно образование, женен, неосъждан с ЕГН:  ХХХХХХХХ

За ВИНОВЕН в това, че:

На 13.08.2007 г., около 19,00 часа, в град ХХХ в сградата на РПУ- ХХХ, като длъжностно лице от състава на полицията при изпълнение на служба си нанесъл удари с ръце и крака по тялото на А.Н.Ф. от град ХХХХ, като му причинил следните наранявания - кръвоизлив на ограничена площ под конюнктивата на лява очна ябълка и контузия с охлузване в областта на гръдния кош вдясно  в областта на лицето, в резултат на което на пострадалия били причинена лека телесни повреда изразяваща се в болки и страдания – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2 във вр. чл.130, ал.2 от НК.

 На основание чл.78а във вр. с чл.2, ал.2 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ глоба в размер на 1000 / хиляда / лева.

Осъжда обвиняемият да заплати направените съдебно-деловодни разноски по делото в размер на 60 /шестдесет/лева.

 Решението подлежи на протест и жалба в 15 дневен срок, пред Военно-апелативен съд град София.

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Решението е обжалвано пред ВАпС.

Делото е насрочено пред ВАпС за 29.09.2008г.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg