Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 165 / 2007
Присъда № 165/13.02.2008г.
Присъда
08-10-2008

Днес, 13.02.2008 г., Софийският Военен съд в град София, Съдебна палата, партер, зала 4, в открито съдебно заседание, в състав: 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Цанко Грозев

при секретар К. Софрониева и с участието на Софийския военен прокурор полк. Г. Крумов по наказателно общ характер дело № 165/2007 г., докладвано от председателя против серж. Д.М.Р. от НСО, за престъпление по чл. 343Б, ал. 1от  НК.

        

 За да се произнесе съдът взе предвид следното:

Подсъдимият Д.М.Р. е роден на ХХХ в гр. ХХХ, област Софийска. Завършил средно образование. Постъпил на кадрова военна служба на 15.09.2003 г. в НСО. Проявил се като добър и отговорен военнослужещ. Не бил награждаван. Наказван. С решение от 01.07.2005 г. на Военен съд – Сливен, постановено по НОХД № 128/2005 г. на същия съд, в сила от 19.07.2005 г., бил освободен от наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК, като му било наложено наказание глоба в размер на 500 лева. Правоспособен водач на МПС, категории „В” и „М”. Наказван за нарушение на ЗДвП. Със заповед № …. от 20.09.2007 г. на директора на НСО е уволнен по дисциплинарен ред. Неженен, неосъждан.

В хода на съдебното следствие съдът установи следната фактическа обстановка:

На 14.09.2007 г., за времето от 22.00 часа до 23.30 часа, подсъдимият Р. изпил 2-3 водки в заведение в с. ХХХ, община Ботевград. След това се качил на л.а. „Фиат-Пунто” с рег. № ХХХ, собственост на баща му – М.Д.Р., и го подкарал. В с.ХХХ, на ул. „….”, по която се движел бил спрян за проверка от свидетеля П. – младши полицейски инспектор от РПУ- Ботевград. П. уведомил дежурния по РПУ-Ботевград, че е спрял за проверка най-вероятно пиян водач. Дежурният изпратил и на място пристигнал свидетеля Ц. – младши автоконтрольор към същото РПУ. Той изпробвал подсъдимия Р. с техническо средство алкомер 931 № 0249513, като пробата отчела 1.76 промила алкохол в издишания въздух. На водача Р. бил съставен АУАН и му бил издаден талон за медицинско изследване, за да се яви до 0.50 часа на 15.09.2007 г. в Спешна помощ – Благоевград, за да даде кръв. Р. отказал да даде кръв, което било документирано в протокол. По-късно била изготвена съдебномедицинска експертиза, заключението на която установява, че към 23.30 часа на 14.09.2007 г. в кръвта на подсъдимия Р. е имало 1.77 промила алкохол.

Описаната фактическа обстановка се установява от самопризнанията на подсъдимия, подкрепени от показанията на свидетелите, химическа експертиза и писмени доказателства по делото. Доказателствата по  делото са еднозначни и категорични.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че подсъдимият е осъществил от правна страна състава на престъпление по чл. 343 Б, ал. 1 от НК, тъй като на 14.09.2007 г., около 23.30 часа, в с.ХХХХ, общ. Ботевград, област Софийска, управлявал по ул. „….” моторно превозно средство – л.а. „Фиат-Пунто” с рег. № ХХХХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.77 промила, установено по надлежния ред,

От обективна страна съдът намира, че подсъдимият е наказателноотговорно лице по смисъла на чл. 31, ал. 1 от НК – пълнолетно и вменяемо.

Изпълнителното деяние е налице доколкото по категоричен начин е доказано по делото, че на 14.09.2007 г., около 23.30 часа подсъдимият Р. е управлявал МПС след употреба на алкохол. Доказателствата за това са еднозначни и категорични.

От субективна страна съдът намира, че подсъдимият Р. е извършил престъплението при форма на вината пряк умисъл. Доказателствената съвкупност води до този единствено възможен извод.

При определяне вида и размера на наказанието, както и обществената опасност на деянието и дееца съдът съобрази императивната разпоредба на чл. 373, ал. 2 от НПК, поради което и на основание чл. 343Б, ал. 1 от НК и чл. 55 от НК на Р. следва да бъде определено наказание „Пробация”, както следва:

         - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца;

        - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

         - 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1 /една/ година.

За превъзпитаване на подсъдимия Д.М.Р. към спазване на правилата по ЗДвП и в съответствие с чл. 343Г от НК следва да му бъде наложено и наказание по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК – лишаване от право да управлява МПС за 1 година и 6 месеца.

По делото са направени съдебно-деловодни разноски в размер на 30 лева за възнаграждение на експерт. Тези съдебно-деловодни разноски - в съответствие с чл. 189 от НПК, следва да бъдат заплатени от него в полза на държавата.

        

         С оглед изложеното и на основание чл. 303 и чл. 305 от НПК, съдът

П Р И С  Ъ Д И :

                     

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.М.Р., роден на ХХХ в гр. ХХХ, живущ с. ХХХХ, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ХХХХХ

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

           На 14.09.2007 г., около 23.30 часа, в с. ХХХ, управлявал по ул. „….” моторно превозно средство – л.а. „Фиат-Пунто” с рег. № ХХХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.77 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343Б ал. 1 от НК и чл. 55 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, както следва:

         - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца;

         - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца;

         - 100 /сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1 /една/ година.

         На основание чл. 343Г от НК ЛИШАВА Д.М.Р. от право по чл. 37 т. 7 от НК -  да управлява моторно превозно средство, за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА И 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 59, ал. 3 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият Р. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява моторно превозно средство, а именно от 14.09. 2007 г. до привеждане на присъдата в изпълнение.  

         На основание чл. 189 НПК осъжда подсъдимия Д.М.Р. да ЗАПЛАТИ  в полза на държавата съдебно-деловодните разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана в петнадесетдневен срок пред Военно-Апелативен съд – град София.

                                        

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg