Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 47 / 2007
Присъда №47/2007г.
Присъда
09-10-2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

Днес на 15.01.2008 г., в София, Съдебна палата, етаж партер, зала № 4, в открито съдебно заседание, Софийския военен съд в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Ванко Ангелов

                        ЧЛЕНОВЕ:    1. капитан Алексей Стефанов Иванов

                                              2. ст. серж. Юлиан Истилиянов Бонев

при секретар Димитрова с участието на майор Владимиров - прокурор при СВОП, по НОХД № 47/2007 година, срещу подсъдимите г.п. Х.М.Х и инсп. Д.Г.Г. – предадени на съд за извършено престъпление по чл. 195 ал.1 т.4 пр.1 и 2, т.5, т.6 и т.9 вр.чл.194 ал.1 НК

На основание  чл. 301, чл. 303 и чл. 305 от НПК

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

Признава подсъдимите

главен полицай от РУ „……… полиция” - град София  - МВР Х.М.Х и

инспектор от РУ „………. полиция”- град София - МВР Д.Г.Г.,

за ВИНОВНИ в това, че

         около 21.00 часа на 21.12.2006 г., в град София, ХХХХ разпределителна, в служебната сграда на полицията на РУ „………. полиция”, от клетката, предназначена за полицейски кучета, в качеството си на длъжностни лица, които са се възползвали от служебните си положения и като лица от МВР, при предварителен сговор по между си в немаловажен случай, чрез използване на МПС и техническо средство, отнели чужди движими вещи – девет парчета магистрален комбиниран кабел тип МККЕмПБП 4х4х1.2+15х4х1.2 с дължина 9.38 метра и две парчета съобщителен кабел за междуградски мрежи тип ТЗМПБм 14х4х1.2 с дължина 1.85 метра, ОБЩО на стойност 800.51 лева, собственост на Национална компания „……..”, от владението на назначените в наряд на пост № 367 постови старши полицай И. Г. Г. и полицай П.Г.Т.от РУ „…….. полиция” град София – МВР, без тяхното съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, поради което на основание чл.195 ал.1 т.4 пр.1 и 2, т.5, т.6 и т.9 вр.чл.194 ал.1 НК и чл.54 от НК ги ОСЪЖДА както следва:

         Подсъдимия Х.М.Х. -  на 1/ЕДНА/ година лишаване от свобода.

         На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ години.

         Подсъдимия Д.Г.Г. -  на 2/две/ години лишаване от свобода.

         На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание с изпитателен срок от 5 /пет/ години.

         Веществените доказателства по делото след влизане на присъдата в сила да бъдат върнати на собствениците им.

         На основание чл.189 НПК ОСЪЖДА подсъдимите Х. М. Х. и Д. Г.Г. да заплатят в полза на държавата съдебно-деловодните разноски по делото в размер на 502 лева, като всеки един от тях заплати сумата от по 251 /двеста петдесет и един/ лева.

         Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред Военно-Апелативен съд – гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВЕ:      1./п/

                                2./п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg