Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 12 / 2008
Присъда № 12/2008г.
Присъда
09-10-2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

         Днес на 07.03.2008 година, град София, Съдебна палата, етаж партер, зала № 4, в открито съдебно заседание, Софийския военен съд в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полковник Ванко Ангелов

при секретар Симеонова и с участието на полковник Крумов – прокурор при СВОП, по НОХД № 12/2008 година по описа на СВС срещу Г. С. В., обвинен за извършване на престъпление по чл.219 ал.1 от НК.

         На основание чл. 304  от НПК съдът

П Р И С Ъ Д И :

Признава подсъдимия Г. С. В., роден на ХХХХ г., жител и живущ в същия град на ул. ”ХХХХХХ”, бл.ХХ, вх.Х, ап.ХХ, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ХХХХХХХХХХ.

за НЕВИНЕН в това, че

          За времето от 18.12.2000 г. до 13.11.2001 г. в качеството си на длъжностно лице – главен специалист – управител на търговски комплекс с обекти „Ресторант”, „Дневен бар” и „Кухня” на хотел „ХХХХХ” към Изпълнителна агенция „ХХХХХХХ” – ХХ, не положил достатъчно грижи за стопанисването и запазването на повереното му имущество, в следствие на което последвали значителни щети за търговския комплекс към хотел „ХХХХХ” в размер на общо 5199,93 лева, поради което  и на основание чл.304 НПК изцяло го ОПРАВДАВА по обвинението да е извършил престъпление по чл. 219 ал.1 НК.

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан гражданския иск за обезщетение за причинените с престъплението имуществени вреди от гражданския ищец ИА „С. Д. на …” срещу подсъдимия Г. С. В. в размер на  5199.93 лева, ведно със законната лихва от датата на престъплението до пълното изплащане на сумата.

         На основание чл.190 от НПК разноските по делото остават за сметка на държавата.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Военно апелативен съд гр.София.

                                              

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

Присъдата е протестирана пред Военно-апелативен съд и с Решение № 80/28.07.2008 година по описа на ВАПС потвърждава присъда № 12/08г по НОХД 12/08г. по описа на СВС. Решение 80/08г. е протестирано пред ВКС и с Решение 519/04.12.08г. е потвърдено.

Присъдата е влязла в сила на 04.12.2008г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

ПОЛКОВНИК                            АЛЕКСАНДРОВ 

 

 

                                                       

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg