Ден на отворените врати - 2019 г.

В Деня на Конституцията на Република България и професионален празник на юристите и съдебните служители – 16 април, Софийският военен съд реализира успешно за седма поредна година инициативата „Ден на отворените врати – 2019“ под наслов „Открито за съдебната власт“.

Събитието е част от образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури." Към него с ентусиазъм се присъединиха над 60  ученици, студенти и граждани, в сградата на Съдебната палата в гр. София, където се помещава Софийският военен съд. Запознаха се отблизо и непосредствено със структурата и организация на работа в съда, както и създаване на обективна и вярна представа за ефективността на военно-правораздавателната система, зависима от доверието и съпричастността на младите хора към правораздавателните институции в страната.

С  ползотворното сътрудничество и подкрепата на училищните ръководствата на Национална гимназия за древни езици и култури „Свети Константин Кирил Философ“ и 30 Средно училище „Братя Миладинови“ - гр. София, през учебната 2018-2019 година се проведоха над 66 учебни часа. В рамките на утвърдените учебни планове на училищата, посредством лекционни курсове по 10 теми пред ученици от IX и XII класове, презентирани от магистрат от съда чрез иновативни методи в образованието, мултимедия, образователни видеоматериали, дебати, практически упражнения и граждански експерименти. Традиционно, посредством информационен тур, участниците бяха запознати с интересни факти свързани с историята на монолитната и респектираща сграда на Съдебната палата в София, като символ на българската съдебна система и правосъдие. Гостите на събитието се запознаха отблизо и непосредствено със структурата на Софийския военен съд, функциите на магистратите и дейността на съдебните служители. Посетиха кабинетите и разговаряха със съдиите, а в Заседателна зала № 18 магистрат от съда изнесе лекция на тема „Военно-правораздавателната система – реалности и предизвикателства“.

 В Деня на Конституцията и професионален празник на юристите и съдебните служители председателят на съда полк. Мадлен Димитрова приветства гостите и изрази увереността си, че инициативата даде възможност на младите хора да се запознаят отблизо с военно-правораздавателната дейност, където ежедневно магистратите и съдебните служители успешно съчетават богатия опит на знания, съдебна практика и традиция с достиженията на съвременната юридическа наука. Отбеляза, че в основата на работата на всеки магистрат е върховенството на закона, а мисията ни е да бъдем гарант за правата на гражданите и да им дава непоклатима увереност в тържеството на справедливостта. Поздрави участниците, че на този ден са част от инициатива на съда, която безспорно допринася за утвърждавате авторитета на военно-правораздавателната система и доверието на обществото в нея.

 С тази и още активности на съда се предостави възможност за пълноценно образователно развитие и насоченост към правните науки на  младите хора, а денят на отворените врати в институцията приключи със заявка за нови срещи, ползотворно сътрудничество и благодарствени адрес от ръководствата на училищата – партньори. Всеки посетител получи приветствие от председателя на съда заедно с Конституцията на Република България.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg