Прессъобщение
С О Ф И Й С К И   В О Е Н Е Н   С Ъ Д

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 03 октомври 2019 г. Софийският военен съд тържествено  ще отбележи 140-годишнината от създаването му. Акцент  на събитието е представяне на историята, традициите и развитието на военното правораздаване от съда в периода  1879 – 2019 година.

Честването ще се състои на официална церемония в Централен военен клуб и на него ще присъстват официални лица, магистрати, съдебни служители и приятели на съда, като залог за утвърждаване на доброто сътрудничеството и засилване на диалога между институциите, върховенството на закона, повишаване авторитета на военното правораздаване и доверието в Софийски военен съд.

За контакт и заявка за отразяване на събитието от представители на медиите:

тел: 02/92-19- 358 и 02/92-19-516

email: svs1990@abv.bg

 

 

 

1000  София, бул. „Витоша” № 2, партер,

тел./факс: 02/980 00 61, e-mail: svs1990@abv.bg

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg