Лице за контакт

Съгласно заповед №41/28.03.2016 г. на Административния ръководител-председател на Софийския военен съд и т.5.1 от Правилата за достъп до общетвена информация в Софийския военен съд  като "Служител по Закона за достъп до обществена информация" е определен съдебният служител Надежда Георгиева.

СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД

СОФИЯ, бул. Витоша 2, партер

тел./факс: 02/ 980 00 61

тел. 02/92 19 358

Работно време:

от 08:30 до 17:00 часа

Електронна поща: svs1990@abv.bg

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg