Софийски военен съд
Наказателно от частен характер
No 88 / 2008
Протокол
Споразумение
20-10-2008

Днес, 06.10.2008 година,в 10.00 часа, в град София, Съдебна палата, партер, кабинет №59, Софийският военен съд в открито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Генко ДРАГИЕВ

при секретар Й.Начева, разгледа НЧХД № 88/2008 г. по описа на СВС.

…………………………

Явява се подсъдимият инспектор К.И.С., със снета по делото самоличност. Явява се лично и с адв. К. от САК – редовно упълномощен. Без отводи към състава на съда и секретаря.

НЕ СЕ ЯВЯВА частният тъжител адв. Т.Л..А.

Становище по хода на делото:

Адв. КЪНЕВА:  Да се даде ход на делото.

Председателят докладва постъпила молба от частният тъжител  адв. Т.Л.А. с вх. № 1502/19.09.2008 г., с която заявява, че представя писмено помирение сключено на 19.09.2008 г. между страните и изразява своето съгласие за прекратяване на наказателното производство по НЧХД № 88/2008 г. по описа на СВС.

Адв. К: Моля, съдебното производство да бъде прекратено, тъй като са налице предвидените в НПК основания. Още повече, че частният тъжител не се явява в днешното съдебно заседание, което е второ основание.

Съдът намира, че наказателното производство по НЧХД № 88/2008 г. по описа на съда следва да бъде прекратено, тъй като са налице основанията за прекратяването им - страните са се помирили и редовно призованият частен тъжител не се явява.

                С оглед изложеното и на основание чл. 289, ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 88/2008 г. по описа на Софийски военен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Страните бяха уведомени, че на основание чл. 312, ал. 1 НПК могат да направят искане за поправка на протокола в тридневен срок.

Председателят закри съдебното заседание в 10.15 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                      СЕКРЕТАР: /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg