Софийски военен съд
Наказателно-административно
No П10 / 2008
Решение №П10/2008г.
Решение
08-10-2008

в името на народа 

Днес на 12.05.2008 година, в град София, Съдебна палата, Софийския военен съд в открито съдебно заседание при закрити врати в състав:        

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Стефан Илиев

при секретар Делаида Александрова , с участието на прокурора от СВОП подп. Байданов, разгледа АНД № П 10/2008 година, по описа на Софийския военен съд за 2008г., срещу  И.И.Г от Дирекция „Оперативно издирване”-МВР, на длъжност ..........предаден на съд с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, с което е обвинен в извършване на  престъпление по чл. 395 от НК.   

…………………………………………………………………………………….

Р Е Ш И:

Признава обвиняемия ....... И.И.Г. .............., роден на ХХХ, живущ в  ХХХХ българин, български гражданин, л.к. № ХХХ, изд. на ХХХ от ХХХХ, неженен, неосъждан, с висше образование, ЕГН ХХХХХХХХХХ

За ВИНОВЕН в това, че

На 30.01.2008 година, около 11.30 часа в град София в градинката пред сградата на театър „София” загубил вещи дадени му за лична употреба по служба, а именно: тактическа чантичка, в която е носил и съхранявал служебна карта на служител от МВР, магнитна карта за достъп до служебна квартира, карта за пътуване с градски транспорт, легендировъчна карта на служител от „Агенция по горите”, легендировъчна карта на служител от „Финансово стопанско управление”-МО, служебно оръжие пистолет МАКАРОВ с пълнител, резервен пълнител и 16 броя патрона 9х18-престъпление по чл. 395 от НК.

На основание чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред ВАпС- град София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg