Софийски военен съд
Наказателно-частно
No П333 / 2008
Определение № П333/2008г.
Определение
06-10-2008

          Днес на 23.09.2008 година в град София, Съдебна палата, Софийския военен съд, в закрито  съдебно заседание в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Пламен Павлов

при секретар А . Соколова  разгледа ЧНД № П 333/2008година по описа  на СВС по повод жалба срещу постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № ...../2004г. на СВОП от  15.08.2008 година.

…………………………………………………………………………….

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

        

ПОТВЪРЖДАВА постановлението на прокурора за прекратяване на  наказателното производство по досъдебно производство № …../2004 г. на СВОП от  XX.08.2008 година.

Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от съобщаването му пред ВАпС.

Копие от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя Й.З.Г. – град ХХХХХХХ и на СВОП.

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                            СЕКРЕТАР: /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg