Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 064 / 2008
Присъда №064/2008г.
Присъда
07-10-2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Днес на 19.09.2008 година в град София, Съдебна палата, Софийския военен съд, в открито съдебно заседание, при закрити врата, разгледа НОХД № 064/2008 година в състав :

            ПРЕДАСЕДАТЕЛ:полковник Пламен Павлов

                                                        ЧЛЕНОВЕ :   1.к-н Григор Григоров

                                          2.к-н Венелина Чернокожева

при секретар А. Соколова и с участието на Софийския военен прокурор м-р Байданов, разгледа докладвано от председателя наказателно общ характер дело, против „младши авто-контрольор” първа степен К.И.О. и „младши авто-контрольор” първа степен Й.С.С.- за престъпление по чл. 301 ал.2 вр.ал.1 предл.1 вр.чл.20 ал.2 от НК за двамата. На основание чл.301, чл. 303 и чл. 304 от НПК

П   Р   И   С   Ъ   Д   И  :

 ПРИЗНАВА  ПОДСЪДИМИЯ младши авто-контрольор първа степен К.И.О. в ХХХХХ, роден на ХХХХХ в град ХХХХХ, жител и живущ в ХХХХХХХХ, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ХХХХХХХХХ

 ЗА НЕВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

 На 05.12.2007г.  в град София, в качеството си на длъжностно лице – „младши авто-контрольор” от ХХХХХХХ в съучастие като съизвършител с Й.С.С. - „младши авто-контрольор” от ХХХХХХХ поискали дар – сума в размер на сто лева от А.С.С., която не им се следват, за да не извършат действия по служба и да нарушат службата си – да не състави акт за установяване на административно нарушение на неправоспособния водач на  моторно превозно средство А.С.С., като самото нарушение не съставлява престъпление  и ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.301 ал.2 вр.ал.1 предл.1 вр.чл.20 ал.2 от НК.

   ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Й. С. С. – „младши авто-контрольор” от ХХХХХХ - роден на ХХХХХ г. в ХХХХ, жител и  живущ в ХХХХХ, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ХХХХХХХХХХХ

    ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:

     На 05.12.2007 година  в град София, в качеството си на длъжностно лице – „младши авто-контрольор” ХХХХ, поискал дар – сума в размер на сто лева от А.С.С., която не му се следва, за да не извърши действия по служба  и да наруши службата си – да не състави акт за установяване на административно нарушение на неправоспособния водач на  моторно превозно средство А.С.С., като самото нарушение не съставлява престъпление, поради което и на основание чл. 301 ал.2 вр.ал.1 предл.1 вр.чл.20 ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА, като ГО ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН  и ГО ОПРАВДАВА  да е извършил деянието в съучастие като съизвършител с К.И.О. - „младши авто-контрольор” от ХХХХХ – при условията на чл.20 ал.2 от НК.

        На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода по отношение на подсъдимия младши авто-контрольор Й. С. С. за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

          Иззетите по делото веществени доказателства – два броя банкноти, всяка с номинал 50 /петдесет/ лева, серия ХХХХХ и серия ХХХХХ – предадени  на  съхранение в банка, на основание чл.307а от НК ОТНЕМА в полза на държавата.

          Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Военно-Апелативния съд в петнадесет-дневен срок от днес.

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                                     2. /п/

Присъдата е обжалвана от подсъдимия ХХХХХХХ. Делото е насрочено за разглеждане пред ВАпС за 29.10.2008г. от 09.00 часа.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg