Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 94 / 2008
Присъда № 94/2008г.
Присъда
22-10-2008

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Днес 16.10.2008 год. Софийският военен съд в гр. София, Съдебната палата в открито съдебно заседание, в състав:                                         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Генко Драгиев

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. л-т  Руси Стоилов Русев   

                                              2. ст. с-т Виктор Русев Тодоров

         при секретар Й. Начева и с участие на прокурора при Софийската военноокръжна прокуратура ст. л-т Живков по наказателно дело № 94 /2008 докладвано от председателя против к-н Р.Г.И. при РУ ТП МВР за престъпление по чл. 143, ал. 2, вр. ал. 1 от НК

         На основание чл.301 и чл.304 от НПК, съдът

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ

к-н Р.Г.И. при РУ ТП МВР/сега пенсионер/, роден на ХХХ в гр. ХХХ, живущ в ХХХ, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, ЕГН ХХХХХ

ЗА НЕВИНЕН, В ТОВА, ЧЕ:

На 03.05.2007 г. в гр. София, около 17.30 часа, в района на ж.п. гара „....” в качеството си на полицейски инспектор ІV-та степен, група ПСВ на сектор „.....” при РУ „....” – гр. София при ОТП – ГД „ППООРП”, чрез злоупотреба със служебното си положение, в нарушение на чл. 419, ал. 1 „......…”, чл. 420 „......”, чл.458 „.....” и чл.459 „.....”, да е принудил другиго – С.М.Р., П.М.В. и А.Б.П. – маневрена локомотивна бригада от служители на БДЖ, да извършат нещо противно на волята им – да прекратят маневрата и да отидат заедно с локомотива до гара „....”, без даване на разрешение от дежурния ръководител движение, без да има необходимост от това, като деянието е извършено чрез заплаха – използване на служебно оръжие и деянието е извършено от лице по чл.142, ал. 2, т. 6 от НК, като го ОПРАВДАВА по обвинението по чл.143, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК.

         Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Военно – Апелативен съд – гр. София в петнадесетдневен срок.

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

  2. /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg