Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 132 / 2007
Присъда №132/30.01.2008г.
Присъда
09-10-2008

в името на народа

         Днес на 30.01.2008 година, в град София, Съдебна палата, етаж партер, зала № 4, в открито съдебно заседание, Софийския военен съд в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полковник Ванко Ангелов

                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.с-на Стойне Радоев Минков

                                                          2.серж.Росен Петров Сайков   

при секретар Симеонова и с участието на майор Петков – прокурор при СВОП, по НОХД № 132/2007 година по описа на СВС срещу Г.Д.К., обвинен за престъпление по чл.282, ал.2 вр. ал.1 от НК.

         На основание чл. 300, чл.301,  чл.304 и чл.305 от НПК съдът

П Р И С Ъ Д И :

         Признава подсъдимия Г.Д.К., роден на ХХХХХ година в с.ХХХХХ, обл.ХХХХХХ, българин, български гражданин, с висше образование, бивш началник ХХХХХХХ в ХХХХХХ, разведен, неосъждан, ЕГН ХХХХХХХХХ,

за НЕВИНЕН в това, че

в периода 24.11.2003 година - 20.01.2004 година, в град  София, в качеството си на длъжностно лице-ХХХХХХ–ХХХХХХ, нарушил служебните си задължения, като не извършил реализация на материални средства – 3 броя агрегати ХХХХХ, собственост на ХХХ на Република България, в съответствие с изискванията на наредба № … от …..1997 година на ХХХХ за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, като ги продал на занижена стойност в размер на 110 лева без ДДС на гражданското лице Р.Л.Д. в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за ХХХХ в размер на 26 538.52 лева, поради което на основание чл. 304 от НПК изцяло го оправдава по обвинението да е извършил престъпление по чл.282 ал.2 вр.ал.1 НК.

         Отхвърля като неоснователен и недоказан гражданския иск от ХХХХХ на РБ срещу подсъдимият Г.Д.К. в размер на 26 538.52 лева, ведно със законната лихва от датата на престъплението до пълното му изплащане и разноските по делото, за обезщетение за причинените с престъплението имуществени вреди.

         На основание чл.190 разноските по делото в размер на 324 лева остават за сметка на държавата.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Военно апелативен съд гр.София.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                   2./п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg