Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 136 / 2007
Присъда №136/20.02.2008г.
Присъда
09-10-2008

  В ИМЕТО НА НАРОДА

         Днес на 20.02.2008 година, град София, Съдебна палата, етаж 4, зала № 18,  в открито съдебно заседание, Софийския военен съд в състав:

                  

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Ванко Ангелов

при секретар Спасова и с участието на майор Петков– прокурор при СВОП – по НОХД №136/2007 г. по описа на СВС, срещу подсъдимияполицейски инспектор от ХХХХХХ   Г.Й.Г., обвинен за извършване на престъпления  по чл. 131 ал.1 т.2 пр.3 вр. с чл.129 ал.2 пр.5 алт.2 вр. ал.1 от НК.

         На основание чл.301, чл.303 и чл.305 от НПК съдът

П Р И С Ъ Д И :

         Признава подсъдимияполицейски инспектор от ХХХХХ  Г.Й.Г., роден на ХХХХХХ в град ХХХХХ, живущ в ХХХХХХХХХХ,  българин, български гражданин, с висше образование, неженен, неосъждан, ЕГН  ХХХХХХХХХХ,

за ВИНОВЕН в това, че

около 11.30 часа на 21.11.2006 година, в град София  ХХХХХХХ, в качеството си на лице от състава на полицията при изпълнение на службата си, причинил на гражданското лице Д.В.Ш. средна телесна повреда, изразяваща се в травматична руптура /две разкъсвания интраперитонеално и едно разкъсване екстраперитонеално/ на пикочния мехур и с кръвоизлив 1000 мл. в коремната кухина и голям хематом в и около пикочния мехур, която представлява разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.131 ал.1 т.2 пр. 3 вр. чл.129 ал.2 пр.5 алт.2 вр. с ал.1 и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.Й.Г. да заплати на гражданския ищец Д.В.Ш. обезщетение в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за причинените му  неимуществени вреди  от престъплението, ведно със законната лихва върху тази сума от 21.11.2006 година. до окончателно й изплащане и разноските му по делото в размер на 300 /триста/ лева.

         На основание чл.189 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Г.Й.Г. да заплати в полза на държавата съдебно – деловодните разноски по делото в размер на 80 /осемдесет/ лева и 4 % държавна такса върху уважения иск в размер на 400 /четиристотин/ лева.

         Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок пред Военно апелативен съд гр.София.

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

Присъдата е обжалвана и протестирана и с Решение № 58/21.05.2008 година ВАпС я ИЗМЕНЯВА в наказателно-осъдителната й част, като намалява определеното наказание на подсъдимия Г.Й. Г.  на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

ИЗМЕНЯВА  присъдата, като намалява размера на присъденото обезщетение за неимуществени вреди на 5000 /пет хиляди/ лева.

ИЗМЕНЯВА  присъдата, като намалява размера на присъдената в полза на държавата държавна такса върху уважената част от гражданския иск на 200 /двеста/ лева, като ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част.

Въззивното решение е обжалвано и с Решение № 350/21.10.2008 година ВКС го ИЗМЕНЯВА,  като изпълнението на определеното наказание на подсъдимия Г.Й.Г от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА се  ОТЛАГА за срок от ТРИ години.

Оставя въззивното решение в останалата му част в сила.

Присъдата е влязла в сила 21.10.2008 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД:

ПОЛКОВНИК            /п/            АЛЕКСАНДРОВ

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg