Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 272 / 2006
Решение №272/2006г.
Решение
22-10-2008

  В ИМЕТО НА НАРОДА

      Днес на 07.04.2008  година, град София, Съдебна палата, Софийския  военен съд,  в  открито съдебно заседание, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полковник Георги Петров

при секретар А. Соколова и прокурор от СВОП м-р Владимиров по НОХД № 272/2006 година по описа на СВС година срещу к-н В.А.Г. и с-т С.С.Г. и двамата от ХХХХХХ – предадени на съд за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.2, вр.чл.130, ал.2, вр.чл.20, ал.2 от НК.

 На основание чл.378, ал.4, т.1 НПК съдът

Р Е Ш И :

Признава обвиняемите:

  1. капитан В.А.Г. от ХХХХХ– роден на ХХХХ в ХХХХХ, живущ в ХХХХХ, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, с ЕГН ХХХХХХХХ и

  2. сержант С. С. Г. от ХХХХХХ -  роден на ХХХХХ г. в град ХХХХХХ, живущ в ХХХХХХХ, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН ХХХХХХХХ

 ЗА ВИНОВНИ В ТОВА, че:

 За времето от около 13.00 часа до 14.00 часа на 23.03.2006г. в град ХХХХХХХХ, капитан В.А.Г. – ХХХХХХХХ, като лице от състава на полицията  при изпълнение на службата си и в съучастие като съизвършители със сержант С.С.Г. – ХХХХХХ нанесли множество удари с ръце и крака по главата, тялото и крайниците на гр.лице К.И.З. от ХХХХХХХ  и  гр.лице А.К.З. – също от ХХХХХ – престъпление по чл.131, ал.1, т.2, вр.чл.130, ал.2, вр.чл.20, ал.2 от НК – и за двамата. На основание чл.78а НК ги освобождава от наказателна отговорност и им НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА” в размер, както следва:

1. капитан В. А. Г. – 1000.00 /хиляда/лева;

2. сержант С.  С. Г. на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лева.

ОСЪЖДА двамата обвиняеми да заплатят направените по делото съдебно- деловодни разноски в размер на 80.00 /осемдесет/ лева,  като всеки един от тях ЗАПЛАТИ по 40.00 /четиридесет/ лева.

ОТМЕНЯ мерките за неотклонение на двамата обвиняеми „Подписка”.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок  пред Военно-Апелативен съд – София.     

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

Има подадени 2 жалби.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg