Софийски военен съд
Наказателно-частно
No 232 / 2008
Определение №232/2008г.
Определение
20-10-2008

Днес, 19.06.2008 година в град София, Съдебна палата, Софийският военен съд, в закрито съдебно заседание в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Генко Драгиев

при секретар Й. Начева, разгледа ЧНД № 232/2008 г. на СВС по повод жалба срещу постановление за прекратяване на наказателното производство по сл.д. № ХХІІ-5/2007 г. на СВОП от 22.05.2008 г.

Производството е по реда на чл. 243 от НПК. Образувано е по повод жалба от адвокат А.Й. – повереник на А.И.В., срещу постановление на военния прокурор за прекратяване на наказателното производство по сл.д. № ІХ-9/2006 г. на СВОП от 22.05.2008 г.

............................................................................................................

На базата на този доказателствен материал неправилно военен прокурор при СВОП е прекратил досъдебното производство поради липса на доказателства за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 2, вр. чл. 20, ал. 2 от НК от НК от страна на полицаите Л.С.К., В.Д.Д. и К.Л.Г., като посочва основание, че не е доказано участието на обвиняемите в престъплението.

Съдът, като анализира поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото доказателства, намира жалбата за основателна, а постановлението на военния прокурор за прекратяване на наказателното производство с оглед събраните по делото доказателства се явява неправилно, незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 243, ал. 5, т. 3 НПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОТМЕНЯ постановлението за прекратяване на наказателното производство на СВОП от 22.05.2008 г. по сл. дело № ХХІІ-5/2007 г.

Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от съобщаването му.

Следственото дело № ХХІІ-5/2005 г. след влизане на определението в законна сила, следва да бъде върнато на СВОП за доразследване и прилагането на закона.

Копие от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя и адвоката му и на военния прокурор.

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

СЕКРЕТАР:/п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg