Софийски военен съд
Наказателно-частно
No 302 / 2008
Определение №302/2008г.
Определение
20-10-2008

Днес, 02.09.2008 година, в град София, Съдебна палата, Софийският военен съд, в закрито съдебно заседание в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Генко Драгиев

при секретар Й. Начева, разгледа ЧНД № 302/2008 г. на СВС по повод жалба срещу постановление за прекратяване на наказателното производство по сл.д. № ХІІІ-3/2008 г. на СВОП от 26.08.2008 г.

Производството е по реда на чл. 243 от НПК. Образувано е по повод жалба на главен инспектор В.Д.М. – ХХ „Противодействие на престъпността” при РПУ-МВР – гр. ХХ, срещу постановление на военния прокурор за прекратяване на наказателното производство по сл.д. № ХІІІ-3/2008г. на СВОП от 26.08.2008г.

....................................................................................................

Съдът, като анализира поотделно и в тяхната съвкупност събраните по делото доказателства, намира жалбата за неоснователна, а постановлението на военния прокурор за прекратяване на наказателното производство с оглед събраните по делото доказателства се явява правилно, законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Предвид горното и на основание чл. 243, ал. 5, т. 1 НПК съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПОТВЪРЖДАВАМ постановлението на военния прокурор от 26.08.2008 г., с което е прекратил досъдебно производство № ХІІІ-3/2008 година по описа на Софийска военноокръжна прокуратура, водено срещу ХХ В.Д.М – ХХ „Противодействие на престъпността” при РПУ – ХХХ, за престъпление чл. 387, ал. 3 вр. с ал. 1 НК /престъпление, на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.

Определението подлежи на жалба и протест в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

Следственото дело след влизане на определението в законна сила, следва да бъде върнато на СВОП за архивиране, като се изпълнят указанията в постановлението.

Копие от настоящото определение да се изпрати на В.Д.М на адрес гр.ХХХХ.

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

СЕКРЕТАР:/п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg