Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 4 / 2008
Определение №4/2008г.
Определение
20-10-2008

Днес, 14.04.2008 година,в 14.00 часа, в град София, Съдебна палата, партер, зала № 4, Софийският военен съд в открито съдебно заседание, в състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Генко ДРАГИЕВ

при секретар Й.Начева, разгледа НЧХД № 4/2008 г. по описа на СВС.

……………………………….

ЯВЯВА се подсъдимият полк. И.С.Х., със снета по делото самоличност. Явява се лично и с адв. Н от САК – редовно упълномощен. Без отводи към състава на съда и секретаря.

НЕ СЕ ЯВЯВА частният тъжител С.С.В.

………………………………….

Председателят докладва постъпила молба от частният тъжител С.С.В. с вх. № 508/28.03.2008 г., с която заявява, че оттегля тъжбата си, отказва се от предявения граждански иск срещу полк. И.С.Х. и моли да се прекрати наказателното производство по НЧХД № 4/2008 г. по описа на СВС.

Адв. Н.: Моля, съдебното производство да бъде прекратено, тъй като са налице предвидените в НПК основания. Още повече, че частният тъжител не се явява в днешното съдебно заседание, което е второ основание.

Съдът намира, че наказателното производство по НЧХД № 4/2008 г. по описа на съда следва да бъде прекратено, тъй като са налице основанията за прекратяването им – страните са се помирили и редовно призованият частен тъжител не се явява.

С оглед изложеното и на основание чл. 289, ал. 1 във връзка с чл. 24, ал. 4, т. 4 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 4/2008 г. по описа на Софийски военен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Страните бяха уведомени, че на основание чл. 312, ал. 1 НПК могат да направят искане за поправка на протокола в тридневен срок.

Председателят закри съдебното заседание в 14.15 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.    

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                СЕКРЕТАР: /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg