Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 42 / 2008
Присъда №42/2008г.
Присъда
20-10-2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

         Днес, 06.06.2008 година в град Благоевград, в Окръжен съд, Софийският военен съд, в открито съдебно заседание в състав :

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Георги Петров

          ЧЛЕНОВЕ:  1.ст.л-т Георги Симеонов Смилков

2.л-т Петьо Младенов Костов

при секретар А. Соколова и с участието на прокурор от СВОП  м-р Босачки, по НОХД № 42/2008 година по описа на СВС, образувано срещу бивш редник Н. А. А. за извършено престъпление  по чл.195, ал.1, т.т.2, 3, 4  и 5, вр. чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал. 1 от НК, гражданското лице Р. Р. И. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.т. 2 и 4, вр.чл. 194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК  и гражданското лице С. Е. С. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.т. 3 и 4, вр.чл.194, ал.1 от НК, докладвано от председателят, като на основание чл.303 и чл.304 от НПК

П Р И С Ъ Д И:

         ПРИЗНАВА подсъдимия Н. А. А., редник от поделение ХХХХХ – град София и от поделение ХХХХХХ – град ХХХ, роден на ХХХ в град ХХХХ, живущ в ХХХХХХ, българин, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, с ЕГН ХХХХХХХХХ

         за НЕВИНЕН в това, че:    

          за времето от 26.07.1994 г. до 14.11.1994 г. в град Благоевград, при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с гражданското лице Р. Р. И. и гр.лице  С. Е. С. – и  двамата от град ХХХ, отнели от владението на различни граждански лица, без тяхното съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, чужди движими вещи на обща стойност към момента на деянието 34720 /тридесет и четири хиляди седемстотин и двадесет/ неденоминирани лева, както следва:

         1.Около 12.00 часа на 26.06.1994г. в местността „Калявището” в близост до град Благоевград, в съучастие като съизвършител с гражданското лице Р. Р. И. от град Благоевград, отнел чужда движима вещ – мотопед  „Симсон” с ДК № ХХХ / на стойност 4320,00 неденомиинрани лева/ към момента на извършване на деянието  от владението на собственика му Р.К.М. от град Благоевград, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвоят, като вещта не е била под постоянен надзор, и за отнемането й е бил използван специален начин  и техническо средство /свалили от друг мотопед кабел за високо напрежение с накрайник лула/ и го сложили на отнетия мотопед, за да го запалят.

         2.Около 15.00 часа на 14.11.1994 г. в град Благоевград, в съучастие като съизъвршител след предварителен сговор, в немаловажен случай с гражданското лице С. Е. С. от град Благоевград , чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбили входната врата на къща на улица „….” № 8, етаж 1/ и чрез използване на моторно превозно средство /л.а. Лада 1205, с рег. № ХХХХ, собственост на В.В.С. от град Благоевград/ отнели от владението на Р.М.Б. от град Благоевград, без негово  съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят, чужди движими вещи, собственост на пострадалия – цветен телевизор ЖВЦ и дистанционно управление за него на обща стойност към момента на извършване на деянието  30400,00 /тридесет хиляди и четиристотин/ неденоминирани лева, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по обвинението, да е извършил престъпление по чл.195, ал.1, т.т.2, 3, 4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.26, ал.1 от НК.

         ПРИЗНАВА  подсъдимия Р. Р. И., роден на ХХХХ в ХХХХХ, българин, български гражданин, живущ в ХХХХХХХ, с основно образование, женен, неосъждан, с ЕГН ХХХХХХХХХХ

         за НЕВИНЕН в това, че:

         около 12.00 часа на 26.06.1994 г. в местността  „Калявището”, в близост до град Благоевград, в съучастие като съизвършител с редник Н. А. А. от поделение ХХХХХ – град ХХХХ отнели чужди движими вещи – мотопед „Симсон” с ДК № ХХХХ / на стойност 4320,00 неденоминирани лева  към момента на извършване на деянието / и 322,40 лева към настоящия момент, от владението на собственика Р.К.М. от град Благоевград, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвоят, като вещта не е била под постоянен надзор и за отнемането й е бил използван специален начин и техническо средство  /свалили от друг мотопед кабел с високо напрежение с лула/  и го сложили на отнетия мотопед, за да го запалят, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО оправдава по обвинението, да е извършил престъпление по чл. 195, ал.1, т. т.2 и 4, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК.

         ПРИЗНАВА подсъдимия гражданското лице С. Е. С., роден на 28.01.1974г. в ххххххххххххх, живущ в хххххххххххххх,, с основно образование, разведен, неосъждан, с ЕГН хххххххххх

         ЗА ВИНОВЕН в това, че:

         Около 15.00 часа на 14.11.1994г. в град Благоевград, гражданското лице С.Е.С. от град Благоевград, в съучастие като съизвършител, след предварителен сговор, в немаловажен случай, с редник Н. А. А. /първоначално от под. хххххххх – град София, а от 27.09.1994г. – от поделение ххххххххх – град Мездра/, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, разбили входна врата на къщата на улица „Братя Костови” № 8, етаж 1 /и чрез използване на моторно превозно средство /л.а. Лада 1205, с рег.№ Е 8642, собственост на Вера Василева Стоилова от град Благоевград/, отнели от владението Румен Манасиев Благоев от град Благоевград, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвоят чужди движими вещи, собственост на пострадалия – цветен телевизор ЖВЦ и дистанционно управление за него, на обща стойност към момента на извършване на деянието – 30400,00 /тридесет хиляди и четиристотин неденоминирани / лева, поради което и на основание чл.54 от НК и чл.195, ал.1, т.т. 3 и 4, вр.чл.194, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА лишаване от свобода.

         На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 / ТРИ/ години.

ОСЪЖДА подсъдимия С. Е. С. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата сумата от 30,00 /тридесет/ лева съдебно-деловодни разноски по делото.

         Присъдата подлежи на протест и жалба в 15-дневен срок пред Военно-Апелативен съд-София.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

СЕКРЕТАР:/п/

Присъдата е влязла в сила на 24.06.2008 г.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg