Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 173 / 2007
Присъда №173/2007г.
Присъда
22-10-2008

В ИМЕТО   НА   НАРОДА

Днес, 19.02.2008 година, Софийския военен съд  в град София, Съдебна палата в открито съдебно заседание, председателствано от  полковник ПламенПавлов и при секретар С.Радулова, с участието на  военен прокурор м-рБосачки по НОХД № 173/2007 година, докладвано от председателя против ХХХХ -  К.Г.С. от  ХХХХ за престъпление по чл. 343 б ал.1. от НК.

........................................................................................................................                  

По изложените съображения и на основание  чл.301    и чл.303 НПК съдът 

П Р И С Ъ Д И :

ПРИЗНАВА  подсъдимия  ХХХХ К.Г.С.от ХХХХ, роден на ХХХХ, жител и живущ в ХХХХ, българин,български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, ЕГН  ХХХХХХХ

          за ВИНОВЕН  в това, че :

         на 02.06.2007 година, между с.ХХХХ и с.ХХХХ, община ХХХХ, управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, установено по надлежния ред, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА   на   5 /ПЕТ / МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

         На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

 На основание чл. 343г от НК ГО ЛИШАВА ОТ ПРАВО по чл. 37, т.7 от НК – ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ 1/ЕДНА /ГОДИНА, считано от датата на отнемане на свидетелството му за правоуправление.

 ОСЪЖДА   подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер 120.00/сто и двадесет / лева.                       

Присъдата  може да бъде обжалвана и протестирана пред Военно апелативният съд на РБ  в петнадесетдневен срок, считано от днес.

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg