Софийски военен съд
Наказателно от частен характер
No 23 / 2008
Определение №23/2008г.
Определение
22-10-2008

Днес, 09.05.2008 година, в 14.00 часа, в град София, Съдебна палата, Софийският военен съд, в открито съдебно заседание, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник ЦАНКО ГРОЗЕВ

при секретар Соня Радулова, разгледа НЧХД № 23/08 година по описа на Софийския Военен съд.

На основание чл. 271, ал. 1 от НПК председателят ОТКРИ съдебното заседание.

………………………………………………………………………….

След като изслуша искането на повереника на частния тъжител за прекратяване на наказателното производство и становището на защитата, съдът намира, че наказателното производство следва да бъде прекратено, тъй като са налице процесуалните предпоставки за това – частният тъжител оттегля тъжбата си – чл. 24, ал.4, т.4 НПК С оглед изложеното и на основание чл. 289, ал.1 НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 23/2008 г. по описа на Софийския военен съд.

Определението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Военно-апелативен съд – София.

Страните бяха уведомени, че на основание чл. 312, ал. 1 от НПК могат да направят искане за поправка на протокола в тридневен срок.

Председателят ЗАКРИ съдебното заседание в 14.15 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                 СЕКРЕТАР:/п/

Определението влязло в сила на 27.07.2008 г.

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg