Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No 99 / 2007
Присъда № 99/2007г.
Присъда
22-10-2008

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Днес,  10.07.2008 година, Софийският военен съд, в град София, в открито съдебно заседание  при секретар С.Радулова и с участието на Софийския военен прокурор  м-р Босачки по НОХД № 99/2007 година, в състав :

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полковник Пламен Павлов

ЧЛЕНОВЕ: 1.кап.Евтим Методиев

                                                                        2.лейт.Димитър Димитров

докладвано от председателя, против ХХХХ Р.В.Х. от ХХХХ, за престъпление по  чл.379 а НК

П Р И С Ъ Д И  :

 ПРИЗНАВА подсъдимия ХХХХ Р.В.Х. от ХХХХ, роден на ХХХХ, жител и живущ в ХХХХ, българин, български гражданин, със средно  образование, женен, не осъждан, ЕГН  ХХХХХХХХХ

за ВИНОВЕН  в това, че:

На 23.09.2006 г. в ХХХХ, извършил непристойно действие, грубо нарушаващо войсковия ред и изразяващо явно неуважение към войнската чест и достойнството на Р.В.Л., като извършеното не съставлява по – тежко престъпление, поради което и на основание чл. 379 а и чл.54 от НК го ОСЪЖДА на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА /  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1. НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3/ТРИ / ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия да ЗАПЛАТИ  на Р.В.Л. сумата от 1000 / ХИЛЯДА/ ЛЕВА в едно със законната лихва, за претърпените от нея неимуществени вреди, считано от датата на увреждането – 23.09.2006 г., до окончателното изплащане на сумата.

За разликата до сумата до 5000 /ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА/ ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИ ИСК, като необоснован и недоказан.

 ОСЪЖДА подсъдимия да ЗАПЛАТИ на държавата такса в размер на 4 % върху уважения граждански иск в размер на 40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/ ЛЕВА.

ОСЪЖДА подсъдимия да ЗАПЛАТИ направените по делото съдебно-деловодни разноски от гражданският ищец и частен обвинител Р.В.Л. размер на 1000/ХИЛЯДА / ЛЕВА.

 Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред ВАпС в 15-дневен срок.                                                                                                                                               

Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Военно апелативен съд

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:1./п/

                                                                                        2./п/

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg