Софийски военен съд
Наказателно от общ характер
No СП43 / 2008
Разпореждане по НОХД №СП43/2008г.
Разпореждане
22-10-2008

Полковник Генко Драгиев – в качеството си на съдия- докладчик по НОХД № СП-43/2008 г. по описа на Софийския военен съд, като се запознах с материалите по делото намерих за установено следното:

 ………………………………………………………………

Ето защо и на основание чл.248 ал.2 т.3и чл.249 НПК

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство.

ВРЪЩАМ делото на военния прокурор за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения.

        

София                                                                                                СЪДИЯ ДОКЛАДЧИК:/п/

11.04.2008 г.

        

                                              

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg