Ден на отворените врати - 2017 г.

За пета поредна годена, на 25 април 2017 година в СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД за успешно се реализира инициативата „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ-2017“, която се превърна в традиция, насочена към повишаването на правната култура на обществото с цел създаване на обективна и вярна представа за дейността на съдебната власт и ефективността на военно-правораздавателната система, зависима от доверието и съпричастността на младите хора към правораздавателните институции в страната. Гости на събитието бяха ученици от 11“з“ клас на 18 СОУ „Уилям  Гладстон“ – София. Информационният тур бе съпроводен с посещение в кабинета на Председателя на съда полковник Свилен Александров, срещи с магистрати и съдебни служители, както и посещения в служебните помещения на съда.

Съдия майор Лидия Евлогиева запозна гостите със спецификата на работата на военните магистрати и съдебните служители, статута на съдиите в съда, вида и характера на разглежданите дела, произтичаща от специалната подсъдност на съда. Разяснени бяха основните принципи при осъществяването на правораздавателната дейност по наказателни дела, подготвителните действия на съда за разглеждане на делата,  централното място на съдебната фаза и процесуалната роля на участниците в съдебния процес. Акцент в образователната беседа бе върховенството на Конституцията на Република България, като основен закон на държавата, представляваща сбор от действащи публичноправни норми, които определят основните положения в правното устройство и в управлението в страната.

В Зала 4 на Съдебната палата посредством мултимедиен проектор учениците гледаха и епизод от информационната рубрика на Висшия съдебен съвет „Третата власт отвътре“ – „Детско правосъдие“, което провокира засилен интерес към правораздавателната дейност и юридическата наука, като същевременно е доказателство за налагането на предимствата на съвременните модели в избора на професионалната им ориентация, както и за повишаване и утвърждаване на авторитета на съдебната система.

На учениците бе предоставена и уникалната възможност да влязат в ролята на съдебен състав и след тайно съвещание да обявят публично съдебен акт чрез прочитане на присъда, подписана от самите тях. Всички участници в събитието получиха папки с информационни материали, Конституцията на Република България и удостоверения за участие и споделиха, че то е от изключителна полза за тях и е от значение за бъдещата им професионална ориентация.

Денят на отворените врати в СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД приключи в края на работния ден със заявка за нови срещи, ползотворно сътрудничество и благодарствен адрес от ръководството на 18 СОУ „Уилям  Гладстон“ – София.


нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg