Ден на отворените врати - 2018 г.

 На 17 април 2018г. СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД успешно за шеста поредна година реализира инициативата „ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ - 2018“, отвори вратите си за да се присъединят ученици, студенти и граждани  към съда и дейността му и да се запознаят отблизо и непосредствено със структурата и организация на работа в съда, както и създаване на обективна и вярна представа за ефективността на военно-правораздавателната система, зависима от доверието и съпричастността на младите хора към правораздавателните институции в страната.

Традиционно гости на събитието бяха ученици от 18 СОУ „Уилям  Гладстон“ – София.  За пръв път към тази активност се присъединиха и възпитаниците на НГДЕК „Константин – Кирил Философ“  - София, както и студенти трети курс по специалност „право“ от УНСС.

С ползотворното сътрудничество на училищните ръководства бе реализирана и инициативата за „час по правосъдие“, която допълнително допринесе за изграждане на доверието и авторитета на съдебната система в Република България.  Гостите на събитието се запознаха отблизо със структурата на съда, функциите на магистратите и дейността на съдебните служители. Посетиха работните кабинети и проведоха среща с председателя на съда полк. Свилен Александров и съдиите, като имаха възможност да разговарят с тях и да получат отговори на въпросите, свързани с правораздаването. Учениците имаха уникалната възможност да участват в симулация на  наказателен процес и влязат в ролята на съдебния състав по конкретно наказателно дело, както и да „постановят своя съдебен акт“. Засиленият интерес и присъствие на учениците и студентите в съдебната зала е доказателство, че успешно сме провокирали вниманието им към правната материя и юридическата наука, както и сме обогатили тяхната представа за работа на българските магистрати.  

С образователна беседа посредством мултимедия съдия Лидия Евлогиева запозна над 70 присъстващи гости със спецификата на работата на военните магистрати и съдебните служители, статута на съдиите в съда, вида и характера на разглежданите дела, произтичаща от специалната подсъдност на съда. Разяснени бяха основните принципи при осъществяването на правораздавателната дейност по наказателни дела, подготвителните действия на съда за разглеждане на делата, централното място на съдебната фаза и процесуалната роля на участниците в съдебния процес, с което  бяха предоставени възможности за пълноценно образователно развитие и насоченост на  младите хора в тази отговорна професия.

Денят на отворените врати в СОФИЙСКИ ВОЕНЕН СЪД приключи в края на работния ден със заявка за нови срещи, ползотворно сътрудничество и благодарствени адрес от ръководствата на 18 СОУ „Уилям  Гладстон“ – София и НГДЕК „Константин - Кирил Философ“ гр. София.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg