Софийски военен съд
Наказателно-административно
No 155 / 2019
Решение №39 / 2019 г.
Решение
17-10-2019

Р Е Ш Е Н И Е

№  39

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Днес, 17 октомври 2019 г. Софийски военен съд, Съдебната палата, етаж 4, зала 18, в  публично съдебно заседание в състав
    
                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  подполковник Лидия ЕВЛОГИЕВА
    
     при секретаря Т. Чернева и с участието на подполк. П. Димов – зам.военно-окръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София, разгледа АНД № 155/2019 г. по описа на Софийски военен съд, докладвано от председателя, срещу обвиняемия кадрови военнослужещ старши сержант  Д. С. З. от в.ф. ******-Н., за престъпление по чл. 325, ал.3 във вр. ал.1от НК.
 На основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК, съдът


Р Е Ш И:


     ПРИЗНАВА обвиняемия кадрови военнослужещ ст. сержант Д. С. З., роден на ******** в гр. Б., общ. Б.,  обл. С., живущ в гр. София, ж.к. „***************************, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ***********.
    
     ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
     На 15.05.2019г., около 10.40ч. в гр. София при управление на моторно превозно средство – лек автомобил  марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № *******, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, а именно принудително спиране на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С200“, с рег. № ***********, управляван от гр.л. Ц. С. С. с ЕГН ************, чрез умишлено засичане на автомобила, слязъл, насочил се към МПС-то управлявано от гр.л. С. и нанесъл удар с дясна ръка по предно ляво стъкло, направил неуспешен опит да отвори предна лява врата, която била заключена и нанесъл удар с дясна ръка по  странично ляво огледало, като следствие на това стъклото на огледалото се откачило от захващащия се механизъм, поради което и на основание чл. 325, ал.3 вр. ал.1 НК вр. чл. 78а, ал.1 НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000.00 лв. (ХИЛЯДА ЛЕВА).
     ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото 1 (един) бр. оптичен носител „SONY“  DVD-RW 120 min/4.7 GB AccuCORE DVD RW 2x/1x и 1 (един) бр. флашпамет с надпис „Kingston“, DTGE9,8GB  ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на Д. Т. Ц., след влизане в сила на решението.
     На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия, да заплати в полза на държавата направените съдебно-деловодни разноски по делото в размер на сумата от 348.72 лв. (триста четиридесет и осем лева и седемдесет и две стотинки) по сметка на РС „Военна полиция“ – София.
     На основание  чл. 111 от ПАС във вр.с чл. 11 от Тарифата за държавните такси УКАЗВА на обвиняемия, че има възможност в 7-дневен срок да  заплати доброволно сумите в полза на съдебната власт по сметка на Софийски военен съд, като в противен случай ще дължи и държавна такса от 5.00 (пет) лева за служебно издаване на изпълнителен лист.
     Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесет дневен срок пред Военно-апелативен съд на Република България.
    
    
           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg