Съдебен район на Софийски военен съд

Съдебният район
на Софийски военен съд
включва териториите на:

  Софийска, Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка, Видинска, Монтанска, Врачанска, Плевенска, Ловешка, Габровска, Великотърновска административни области и област София – град.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg