Председател на Софийския военен съд

Административен ръководител - председател
на Софийския военен съд

полк. СВИЛЕН РУСЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ранг: съдия във ВКС и ВАС

         С решение на Висшия съдебен съвет на Република България по Протокол № 24 от  заседание, проведено на 20 юни 2013 година и Акт за встъпване в длъжност от 01.07.2013 година.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg