Председател на Софийския военен съд

И.Ф.Административен ръководител - председател
на Софийския военен съд

полк. ЮЛИЯН ВЕНЦИСЛАВОВ БАНКОВ
ранг: съдия във ВКС и ВАС

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg