Председател на Софийския военен съд

Административен ръководител - председател
на Софийския военен съд

полк. МАДЛЕН ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ранг: съдия във ВКС и ВАС

 

Приемен ден на административния ръководител за граждани – вторник от 14.00 часа до 16.00 часа, след предварително записване до 16.00 часа на преходния ден на телефона или лично при съдебния администратор.

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg