Съдийски състав

Заместник на Административния ръководител - зам.председател
на Софийския военен съд

    полк. Юлиян Венциславов Банков
    ранг: съдия във ВКС и ВАС
    кабинет 57
    тел.: 9219 517

СЪДИИ:

1.  полк. Петър Костадинов Стоянов
     ранг: съдия във ВКС и ВАС
     кабинет 59
     тел: 9219 359

2.  полк. Ванко Димитров Ангелов
     ранг: съдия във ВКС и ВАС
     кабинет 57
     тел.: 9219 440

3. полк. Цанко Танев Грозев
    ранг: съдия във ВКС и ВАС
    кабинет 58
    тел.: 9219 516

4.  подполк. Лидия Петрова Евлогиева
    ранг: съдия във ВКС и ВАС
    кабинет 58
    тел.: 9219 516

5. полк. Георги Митков Петров
    ранг: съдия в АС
    кабинет 60
    тел.: 9219 518

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg