Молба за приемане на писмени доказателства

  ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СОФИЙСКИЯ ВОЕНЕН СЪД

МОЛБА

за приемане на писмени доказателства

от . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В качеството си на. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
по дело № . . . . . . . / . . . . . . г. по описа на Софийския военен съд

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Представям следните документи:

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(описват се номера и вида на представените документи, напр. удостоверение, оценка, скица, служебна бележка и т.н.)

Моля, документите, описани по-горе, да бъдат приети и приложени като доказателства по горепосоченото дело.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Дата: . . . . . . . . . . . . . г.
(ден, месец, година)
гр. София
С уважение:

 

 

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg