ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждането на „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2018 г.” с цел повишаване на правата култура на обществото и запознаване с работата на съда СОФИЙСКИЯТ ВОЕНЕН СЪД Ви кани на 17 април 2018 година от 09.30 часа да посетите сградата, в която се помещава съда, намираща се в гр. София, бул. „Витоша” № 2.

 Инициативата е насочена към популяризиране дейността на съда и има за цел да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда. Посетителите ще бъдат разделени на целеви групи, които ще имат възможност да се запознаят отблизо с възможностите  за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, както и с функциите на отделните звена на Софийски военен съд.

За записване, въпроси и допълнителна информация:

тел: 02/92-19-358 и 02/92-19-340

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg