Декларации по ЗПУКИ

 

Име на декларатора

Длъжност

Вид на подадената декларация

1.

Надежда Георгиева

Съдебен администратор

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

2.

Иванка Генева

Главен счетоводител

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg