БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

 

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Утвърден с решение на ВСС по протокол No 2/24.01.2019 г. 

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Софийски военен съд

ОБЩО

1174518

в т.ч.

Заплати

743111

Други възнаграждения и плащания на персонала

74980

Общо осигуровки

289954

Издръжка

65503

Платени данъци, такси и административни санкции

670

Разходи за членски внос

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

нагоре up
© 2008 Софийски военен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg